Impressum

Humanus Personalservice GmbH
Nürnberger Straße 64
86720 Nördlingen

Telefon: 09081/ 789 59 0
Fax: 09081/ 2187163
E-Mail: info@humanus-personalservice.de

Zodpovedný:
Philipp Erik Breitenfeld (Konateľ)

Lidija Fischer (Prokuristin)

Zapísaná v obchodnom registri
Registrovanie na súde : Amtsgericht Augsburg
Registračné číslo spoločnosti: HRB 27662

Daňové identifikačné číslo podľa § 27a zákona o dani z obratu:
DE287727735

Orgán dozoru:
Agentúra pre prácu Nürnberg
Spolková agentúra pre prácu Nürnberg

Urovanie sporu

Nie sme ochotní a ani povinní zúčastniť sa konania o urovnaní sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.


Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme podľa § 7 Abs.1 TMG za obsah na tejto stránke. Podľa §§ 8 bis 10 TMG ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať prenášané informácie tretích strán alebo skúmať okolnosti.

Povinnosť odstrániť alebo zablokovať použitie informácií podľa všeobecných zákonnov zostáva nedotknuté. Príslušná zodpovednosť je možná iba od okamihu, keď sa dozviemeo konktrétnom právnom porušení. Hneď ako sa dozvieme o takýchto porušeniach právnych predpisov, okamžite tento obsah odstránime.    


Zodpovednosť za Links

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky dretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme pijať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stánok je vždy zodpovedný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované kvôli možnému porušeniu právnych predpisov. V čase vytvorenia odkazu nebol nájdený žiadny nelegálny obsah.

Trvalé sledovanie obsahu dokazovaných stránok nie je primerané bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Ak sa dovieme o právnych porušeniach, tieto odkazy okamžite odstránime.


Autorské práva

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľom webových stránok podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Na duplikáciu, spracovanie, distribúciu a akýkoľvek druh využívania mimo hraníc autorského práva je potrebný písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Súbory na stiahnutie a kópie tejto webovej stránky sú povolené iba na súkromné, nekomerčné použitie.

Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, sú dodržané autorské práva tretích strán. Najmä obsahy tretích strán sú takto označené. Ak by ste sa napriek tomu dozvedeli o porušení autorských práv, požiadame o radu. Hneď ako sa dozvieme o porušeniach právnych predpisov, okamžite taký obsah odstránimeMáte záujem pracovať v Nemecku?

Neváhajte nás kontaktovať!

» Kontakt